Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt

Program nege i vaspitanja dece uzrasta do tri godine

Rad sa decom jaslenog uzrasta odvija se prema Osnovama programa nege i vaspitanja dece uzrasta od šest meseci do tri godine, gde se ističe da se ''vaspitanje i nega dece vrši stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu, otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima''.

U radu sa decom jaslenog uzrasta polazi se od principa jedinstva nege i vaspitanja. Proces nege i vaspitanja prilagođava se svakom detetu, njegovim potrebama i mogućnostima. Nega podrazumeva i preventivnu zdavstvenu zaštitu, kojom se čuva zdravlje dece i preveniraju bolesti.

Igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost krozkoju deca rastu, razvijaju se i uče. Igra omogućava, podstiče i kultivišespontane izraze i ponašanja deteta, a takođe omogućava poštovanje dečjih osobenosti u načinu otkrivanja sveta oko sebe.

Ciljevi vaspitanja i nege dece razvrstani su prema aspektima razvoja -

Ciljevi fizičko – senzornog razvoja su:

Ciljevi socijalno – emocionalnog razvoja su:

Ciljevi intelektualnog razvoja su:

Medicinske sestre - vaspitači ulažu maksimalan napor i stručnost kako bi period adaptacije prošao što lakše, kako bi se dete bez većih teškoća prilagodilo životu u kolektivu. Iz tih razloga intenzivno i planski sarađuju sa roditeljima da bi što bolje upoznale dete, njegove potrebe, navike i mogućnosti i u skladu sa tim uvažile individualne različitosti svakog pojedinog deteta u organizaciji života u jaslicama.

Na ovom uzrastu je jako važno jedinstvo nege i vaspitanja što znači da sve životne situacije doprinose vaspitanju i razvoju i polako prerastaju u zajedničke organizovane oblike rada.

U bogaćenju dečjeg iskustva i podsticaja razvoja planiraju se posebni zadaci sadržaji i aktivnosti u okviru :

O svim planiranim aktivnostima, adaptaciji dece, praćenju i posmatranju dece, saradnji sa roditeljima i lokalnom sredinom,medicinska sestra vaspitač vodi odgovarajuću dokumentaciju kroz dnevnik rada.

Pored Osnova programa, pri planiranju i realizaciji rada sa decom na ovom uzrastu, sestre se rukovode i specifičnostima i karakteristikama konkretne grupe dece, tako da se u planiranju rada obuhvate sledeći segmenti:

Zapažanja o razvoju dece i procesa rada imaju za cilj: očuvanje dostignutog stepena psihofizičkog razvoja vaspitne grupe, konkretizaciju zadatka i kreiranje planova za naredni period.

Pri planiranju i realizaciji aktivnosti u radu sa decom, medicinske sestre vaspitači koriste priručnike: ''Korak po korak 1'' ''Aktivnosti za rad sa decom do 3 godine'' i ''Program rada sa decom do 3 godine''.

Saradnja sa roditeljima ostvaruje se kroz svakodnevne individualnekontakte i neposredno pružanje informacija o aktuelnostima u razvoju deteta, kroz tematske roditeljske sastanke i radionice u vezi sa određenim temama. Saradnja se odvija i kroz direktno angažovanje roditelja u vaspitno obrazovnom procesu i životu vaspitne grupe.

Unapređenje kvaliteta vaspitno obrazovnog rada u jaslicama odvija se kroz stručno usavršavanje sestara, primenu akreditovanih programa, praćenje i evaluaciju.

Medicinske sestare - vaspitači razmenjuju iskustva i stručno se usavršavaju kroz rad Aktiva vaspitača i medicinskih sestara. U Ustanovi se organizuju i seminari za medicinske sestre-vaspitače, akreditovani od strane Ministarstva prosvete ili internog karaktera.

DECA DO 3 GODINE Programi DECA OD 3 DO 5.5 GODINA PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM PROGRAM INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA WEBSITE DESIGN

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: pusuncegm@gmail.com

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”