Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt
ZAKON O RADU PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U PU SUNCE G.MILANOVAC PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA I PU SUNCE G.MILANOVAC PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U PU SUNCE G.MILANOVAC PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA PRAVILNIK O FINANSIRANJU POSEBNIH I SPECIJALIZOVANOH PROGRAMA U PU PRAVILNIK O PRIORITETIMA ZA UPIS U PREDŠKOLSKU USTANOVU PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU VODIČ ZA UVOĐENJE U POSAO VASPITAČA ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA OPŠTE OSNOVE PREDŠKOLSKOG PROGRAMA GODIŠNJI PLAN 2014-2015 GODINE ZAKON O PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Dokumenta WEBSITE DESIGN

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: pusuncegm@gmail.com

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”

UGOVORI JAVNE NABAVKE DOKUMENTA OGLASI PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U PU SUNCE G.MILANOVAC STATUT PREDŠKOLSKE USTANOVE SUNCE GORNJI MILANOVAC PRAVILA PONAŠANJA  PRAVILNIK O UPISU DECE ZDRAVSTVENI LIST DETETA JAVNI POZIV ZA UPIS DETETA U PU SUNCE ZAHTEV ZA UPIS NA CELODNEVNI BORAVAK