Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt
Javne nabavke za 2019. godinu

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: info@pusuncegm.org

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”

WEBSITE DESIGN UGOVORI JAVNE NABAVKE DOKUMENTA OGLASI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 18.02.2019. god. u 12.15h JNOP 1/19 -  Javna nabavka br. 1/19 - Materijal za spremanje hrane (PU Sunce) ODLUKA Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci za JN br.2/18- Nabavka lož ulja KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 31.01.2019. god. u 12.15h JNMV 2/19 -  Javna nabavka br. 1/19 - Nabavka lož ulja za potrebe PU Sunce ODLUKA ODLUKA O DODELA UGOVORA I UGOVOR O PRODAJI BIORAZGRADIVOG  OTPADA OD HRANE -POMIJE) UGOVOR ODLUKA O DODELI UGOVORA PITANJE I ODGOVOR - 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 25.02.2019. god. u 13.15h JNMV 5/19 -  Javna nabavka br. 5/19 - Medicinske usluge za potrebe PU Sunce OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA JNMV 3/19 -  Javna nabavka br. 3/19 - Nabavka električne energije za potrebe PU Sunce KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 14.02.2019. god. u 12.15h OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE - PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 5 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 6 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 7 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 8 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 9 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 10 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 11 JNMV 4/19 -  Javna nabavka br. 4/19 - Sredstva za održavanje higijene za potrebe PU Sunce KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 02.04.2019. god. u 12.15h PITANJA I ODGOVORI - 1 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA IZMENA DOKUMENTACIJE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE - PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 5 Javni konkurs za prikupljanje ponuda za jednodnevni izlet JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA OBAVEŠTENJE O IZMENI UGOVORA - PART.7 OBAVEŠTENJE O IZMENI UGOVORA - PART.8