Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt
Javne nabavke za 2017 godinu Pitanja i odgovori u vezi javnih nabavki PITANJE I ODGOVOR 1- JNMV 03/17

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: info@pusuncegm.org

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”

WEBSITE DESIGN UGOVORI JAVNE NABAVKE DOKUMENTA OGLASI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - Datum otvaranja ponuda: 22.03.2017 u 12.15h JNOP-01/17 - Nabavka materijala za spremanje hrane za PU “Sunce” Gornji Milanovac KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - Datum otvaranja ponuda: 28.02.2017 u 13.15h JNMV-03/2017 - Nabavka materijala obrazovanje, kulturu i sport ODLUKA O IZMENI UGOVORA JNMV-03/16 - Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku lož ulja - ekstra lako evro el KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - Datum otvaranja ponuda: 06.03.2017 u 13.00h JNMV 1.1.2/17 - Nabavka LOŽ ULJA - EKSTRA LAKO EVRO EL za PU “Sunce” Gornji Milanovac KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - Datum otvaranja ponuda: 06.03.2017 u 12.00h JNMV 04/17 - Nabavka električne energije za PU “Sunce” Gornji Milanovac KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - Datum otvaranja ponuda: 14.03.2017 u 12.10h JNMV 01/17 - Nabavka materijala za održavanje higijene za PU “Sunce” Gornji Milanovac ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - Datum otvaranja ponuda: 16.03.2017 u 12.10h JNMV 05/17 - Medicinske usluge za PU “Sunce” Gornji Milanovac ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 1 ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 5 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 6 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 7 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 8 ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O OBUSTAVI OTVORENOG POSTUPKA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 5 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 7 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 8 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 9 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 11 JNMV 02/17 - Zimovanje dece predškolskog uzrasta KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - Datum otvaranja ponuda: 03.11.2017 u 12.15h Legenda: Dodeljeni Završeni JNMV 02/17 - Zimovanje dece predškolskog uzrasta KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - Datum otvaranja ponuda: 01.12.2017 u 12.15h JNMV 02/17 - Zimovanje dece predškolskog uzrasta OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE Aktuelni Obustavljeni OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA