Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt
Javne nabavke za 2019. godinu

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: info@pusuncegm.org

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”

WEBSITE DESIGN UGOVORI JAVNE NABAVKE DOKUMENTA OGLASI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 18.02.2019. god. u 12.15h JNOP 1/19 - Javna nabavka br. 1/19 - Materijal za spremanje hrane (PU Sunce) ODLUKA Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci za JN br.2/18- Nabavka lož ulja KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 31.01.2019. god. u 12.15h JNMV 2/19 - Javna nabavka br. 1/19 - Nabavka lož ulja za potrebe PU Sunce ODLUKA ODLUKA O DODELA UGOVORA I UGOVOR O PRODAJI BIORAZGRADIVOG OTPADA OD HRANE -POMIJE) UGOVOR ODLUKA O DODELI UGOVORA PITANJE I ODGOVOR - 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 25.02.2019. god. u 13.15h JNMV 5/19 - Javna nabavka br. 5/19 - Medicinske usluge za potrebe PU Sunce OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA JNMV 3/19 - Javna nabavka br. 3/19 - Nabavka električne energije za potrebe PU Sunce KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 14.02.2019. god. u 12.15h OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE - PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 5 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 6 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 7 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 8 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 9 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 10 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 11 JNMV 4/19 - Javna nabavka br. 4/19 - Sredstva za održavanje higijene za potrebe PU Sunce KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV - DATUM OTVARANJA PONUDA: 02.04.2019. god. u 12.15h PITANJA I ODGOVORI - 1 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA IZMENA DOKUMENTACIJE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE - PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE - PARTIJA 5 Javni konkurs za prikupljanje ponuda za jednodnevni izlet JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA OBAVEŠTENJE O IZMENI UGOVORA - PART.7 OBAVEŠTENJE O IZMENI UGOVORA - PART.8 UGOVOR Javne nabavke za 2018. godinu Javna nabavka - Usluga održavanja web sajta POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ODLUKA: JNMV 02/18 POZIV: JNMV 02/18 KONKURSNA DOKUMENTACIJA: JNMV 02/18 JAVNA NABAVKA 02/18: - Zimovanje za decu predškolskog uzrasta za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE: PARTIJA 5 JAVNA NABAVKA 04/18: - Nabavka materijala za održavanje higijene za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE: PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 11 JAVNA NABAVKA 01/18: - Nabavka materijala za spremanje hrane za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE: PARTIJA 10 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 9 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 8 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 7 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 6 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 5 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 1 ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE IZMENA OBAVEŠTENJE IZMENA PITANJA I ODGOVORI PITANJA I ODGOVORI IZMENA OBAVEŠTENJE PITANJA I ODGOVORI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 4/18: - Nabavka električne energije za PU Sunce G. Milanovac ODLUKA O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE PITANJA I ODGOVORI IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ODLUKA O OBUSTAVI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA 2/18: - Nabavka nabavka lož ulja za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 3/18: - Medicinska usluge za PU Sunce G. Milanovac IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA ODLUKA O DODELA UGOVORA I UGOVOR O PRODAJI BIORAZGRADIVOG OTPADA OD HRANE -POMIJE) UGOVOR OGLAS Javne nabavke za 2017. godinu OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JAVNA NABAVKA 2/17: - Zimovanje za decu predškolskog uzrasta za PU Sunce G. Milanovac ODLUKA O DODELI UGOVORA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 01/17: - Nabavka materijala za spremanje hrane za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE: PARTIJA 11 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 9 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 8 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 7 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 5 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 1 ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA OBAVEŠTENJE: PARTIJA 5 JAVNA NABAVKA 01/17: - Nabavka materijala za održavanje higijene za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE: PARTIJA 4 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 8 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 7 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 6 JAVNA NABAVKA 4/17: - Nabavka električne energije za PU Sunce G. Milanovac ODLUKA O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA JAVNA NABAVKA 2/17: - Nabavka nabavka lož ulja za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JAVNA NABAVKA 5/17: - Medicinska usluge za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 3/17: - Nabavka materijala za obrazovanje za PU Sunce G. Milanovac PITANJA I ODGOVORI OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA ODLUKA O IZMENI UGOVORA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Javne nabavke za 2016. godinu OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JAVNA NABAVKA 06/16: - Nabavka opreme za obrazovanje za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JAVNA NABAVKA 2/17: - Zimovanje za decu predškolskog uzrasta za PU Sunce G. Milanovac ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O IZMENI KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA: - Nabavka materijala za spremanje hrane za PU Sunce G. Milanovac OBAVEŠTENJE: PARTIJA 5 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE: PARTIJA 1 ODLUKA O IZMENI UGOVORA ODLUKA O IZMENI UGOVORA IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ODLUKA O DODELI UGOVORA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JAVNA NABAVKA: - Medicinska usluge za PU Sunce G. Milanovac ODLUKA O DODELI UGOVORA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 03/16: - Nabavka nabavka lož ulja za PU Sunce G. Milanovac ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA PITANJA I ODGOVORI ODLUKA O IZMENI KONKURSNE DOKUMENTACIJE JAVNA NABAVKA 1/17: - Nabavka električne energije za PU Sunce G. Milanovac ODLUKA O DODELI UGOVORA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 02/17: - Nabavka materijala za održavanje higijene za PU Sunce G. Milanovac POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O IZMENI UGOVORA ZA PARTIJU 8 ODLUKA O IZMENI UGOVORA ZA PARTIJU 7 ODLUKA O IZMENI UGOVORA ZA PARTIJU 1 Javna nabavka - ZIMOVANJE ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA - JNMV - 06/19 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA I DOPUNA DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA DRUGA IZMENA I DOPUNA DOKUMENTACIJE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA - PARTIJA 1 ODLUKA - PARTIJA 7 ODLUKA - PARTIJA 8 Javna nabavka - Novi postupak nabavke materijala za spremanje hrane - JNOP 07/19 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA