Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt

PU Sunce danas

Za početak predškolskog vaspitanja dece u Gornjem Milanovcu, uzima se  1966. godine. Posle donošenja Zakona o narodnim školama 1898. godine, u Gornjem Milanovcu je otvoreno javno zabavište, ali su sve do rata radila i privatna zabavišta. Između dva svetska rata vaspitanjem dece bavilo se i Kolo srpskih sestara. Posle oslobođenja Gornjeg Milanovca, briga o deci imala je posebno mesto. Prvo obdanište otvoreno je 1972. godine u ulici Vuka Kradžiće broj 4. U narednim godinama puno je uloženo u predškolsko vaspitanje, tako da PU "SUNCE" danas važi za jednu od najvećih i najuspešnijih predškolskih ustanova u ovom delu Srbije, sa tradicijom dužom od 40 godina.

Predškolska ustanova „Sunce“ u Gornjem Milanovcu od svog osnivanja radila je u neadekvatnom prostoru pri  OŠ „Kralj Aleksandar I“ do izgradnje prvog objekta 1972. Godine. Druga organizaciona jedinica, odnosno objekat II izgrađen je 1979. Godine. Objekat III je izgrađen 1981. Godine, a Aneks objekta I 1984. Godine. Od 1.oktobra 2008. God. formirana je radna jedinica Objekat IV, adaptacijom prostora tzv. „Boravak“ pri O.Š. „Momčilo Nastasijević“ u G.Milanovcu. Predškolsko obrazovanje na Rudniku realizuje se u objektu koji je građen 1971.godine  u sklopu O.Š. „Arednije Loma“ Rudnik.  U Pranjanima  sistem predškolskog obrazovanje je počeo da funkiconiše 01.10.2002. godine i koristio se prostor O.Š.“Ivo Andrić“, a od 18.01.2010. godine objekat vrtića u Pranjanima radi u novom adaptiramnom prostoru.  


Na dan Svete Petke, Ustanova obeležava godišnjicu postojanja.

ISTORIJAT O nama PU SUNCE DANAS LIČNA KARTA USTANOVE REČ DIREKTORA

NAŠA MISIJA

Danas pred sobom imamo misiju da stvorimo savremen vrtić koji će u potpunosti udovoljiti detetu, sa širokim spektrom svojih potreba, osobina, nivoa razvoja, uslova života, kroz niz stručnih aktivnosti i uz učešće roditelja i lokalne zajednice u procesu odrastanja, vaspitanja i obrazovanja.

WEBSITE DESIGN

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: pusuncegm@gmail.com

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”