Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu

Rad sa decom uzrasta od tri do pet i po godina odvija se po Osnovamaprograma predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu.

Osnove programa zasnivaju se na humanističkom shvatanju razvoja deteta, koje naglašava unutrašnje snage deteta na koje se oslanja prilikomdelovanja na njegov razvoj i sredinu koja podstiče ispoljavanje tih snaga. Zato Ustanova, svojom organizacijom i ulogama koje ima u odnosu na decu i porodicu:

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja za ovaj uzrast razrađene su u dva modela: model A i model B.

U Ustanovi se, prema opredeljenju vaspitača, realizuje Model B.

Program vaspitača u sebi sadrži smernice Osnova programa, obojen je, s jedne strane osobenostima lokalne sredine i osobenostima potreba i interesovanja konkretne dece i njihovih porodica, s druge strane.

U svom radu vaspitač se rukovodi osnovnim smernicama shvatanja detetove suštine, njegove prirode, fizičkog i psihičkog razvoja kao što su:

Takođe, vaspitač vodi računa da ostvari sledeće vaspitno – obrazovne ciljeve koji se odnose na decu:

Pri određivanju vaspitno - obrazovnih ciljeva, vaspitači polaze od onoga što znaju o deci iz svoje grupe, trudeći se da prikupe što više podataka o njihovim razvojnim mogućnostima, potrebama i interesovanjima. Osim opštih i posebnih ciljeva, koji važe za većinu dece u grupi, određuju i specifične ciljeve za pojedinu decu ili manju grupu dece.

Tako postižu individualizaciju u radu od individualno prilagođenih ciljeva, preko raznovrsne ponude načina rada, oblika rada, sredstava, materijala, tempa i sl. do očekivanja koja su prilagođena svakom pojedinom detetu, njegovim potrebama, mogućnostima, stilu i tempu učenja i dominantnom načinu komunikacije.

Sadržaji od kojih polaze u programiranju se, najšire gledano, odnose na čoveka i njegov odnos prema sebi, društvu i prirodi, obuhvatajući sve fundamentalne naučne discipline i uvažavajući osobene načine komuniciranja i reprezentovanja stvarnosti svojstvene različitim vrstama umetnosti.

Osim sadržaja za koje sama deca ispolje interesovanja, vaspitači posebno biraju i one za koje smatraju da su razvojno korisni i podsticajni za decu. Trude se da ih predstave na privlačan način kako bi deca bilamotivisana da se bave njima kroz aktivnosti koje ih podstiču da samostalno otkrivaju, razmišljaju, zakujučuju, upoređuju, stvaraju, predstavljaju, kombinuju, proveravaju, konstruišu, kreiraju i saznaju.

U skladu sa tri globalne oblasti razvoja su i tri glavna cilj vaspitanja:

Vaspitači u svom radupolaze od sledećih ideja:

Vaspitači razmenjuju iskustva i stručno se usavršavaju kroz rad Aktiva vaspitača i medicinskih sestara. U Ustanovi se organizuju i seminari za vaspitače, akreditovani od strane Ministarstva prosvete ili internog.

Programi DECA DO 3 GODINE DECA OD 3 DO 5.5 GODINA PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM PROGRAM INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA WEBSITE DESIGN

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: info@pusuncegm.org

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”