Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt

Savet roditelja

Ustanova ima savet roditelja.

U savet roditelja predškolske ustanove bira se po jedan predstavnik roditelja svakog odeljenja, odnosno vaspitne grupe ako ustanova ostvaruje predškolski program.

U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje pripadnici nacionalne manjine, odnosno etničke grupe u savetu roditelja srazmerno su zastupljeni i predstavnici nacionalne manjine, odnosno etničke grupe.

U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje deca i deca sa smetnjama u razvoju, član saveta roditelja je i predstavnik roditelja dece, odnosno dece sa smetnjama u razvoju.

Savet roditelja:

Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru i stručnim organima ustanove.

Način izbora saveta roditelja ustanove uređuje se statutom ustanove, a rad poslovnikom saveta.

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: info@pusuncegm.org

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”

WEBSITE DESIGN